O nas

O nas
O nas2020-01-23T11:24:22+00:00

Fundacja Wiatraki została utworzona w styczniu 2019 roku przez grupę rodziców chorych dzieci. Jako osoby, które znają sposób funkcjonowania takich rodzin, postanowiliśmy pomagać ludziom w podobnej sytuacji. Priorytetem naszej fundacji jest wspieranie rodzin, w których pojawia się choroba dziecka, w celu poprawy jakości ich życia. Planujemy stworzyć wolontariat dla takich rodzin, aby rodzice znaleźli czas na realizację swoich marzeń, pasji i rekreacji. To dałoby im swego rodzaju „odskocznie”, w której naładowaliby akumulatory. Kolejnym działaniem, jakie realizujemy jest Grupa Wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Spotykamy się w trzecią i czwartą środę miesiąca. Część spotkań jest prowadzona przez specjalistów, a część przez rodziców, którzy się wzajemnie wspierają. Ważnym aspektem, którym chcemy się zając jest edukacja rodzin na temat dbania o relacje rodzinne. Zaniedbanie ich często skutkuje rozpadem małżeństwa, lekceważeniem rodzeństwa chorego dziecka oraz zrezygnowaniem z siebie i swoich potrzeb. Nasza fundacja chce również tworzyć kampanię społeczne, które pokażą jak wygląda codzienne funkcjonowanie rodzin, w których pojawia się choroba dziecka. Naszym zdaniem może to zapobiec ich wykluczeniu społecznemu. Pierwszym dużym działaniem Fundacji Wiatraki była organizacja Konferencji na dni autyzmu: „Jak być szczęśliwym rodzicem wyjątkowego dziecka”,
która odbyła się 2 kwietnia 2019 roku w Lublinie na ul. Rynek 1.